Medicinsk fotterapeut                                                                    

Jag heter Kristina Fridh och är utbildad medicinsk fotterapeut

vid Axelsons Gymnastiska institut i Malmö.

Jag är medlem i Sveriges Fotterapeuter och har

givetvis kund/patientförsäkring.

Vill ni komma i kontakt med mig.

Mob: 0730-675 631

Mail: kristina@fothalsanbastad.se

Webb: www.fothalsanbastad.se

Hjärtligt välkommen

/ Tina